اینجا همه چی در همهههههههه سلام من عماد هستم18 سالمه از 15 سالگی این وب رو ساختم و این وبلاگ و برای تفریح و شادی و خنده ساختم هر کی اومد داخل بدون نظر بیرون نره اگر هم خواستین منو بلینکین منو با اسم اینجا همه چی در همه بلینکین مرسی از دوستای گلم http://jokestan3.mihanblog.com 2020-06-06T19:04:14+01:00 text/html 2014-07-23T22:22:33+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد جکستان 76 http://jokestan3.mihanblog.com/post/985 <b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2158" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">همسرم<br>همدلم<br>همزبونم<br>همپام<br>همدستم<br>همش درد میکنه<br>خداییش دکتر خوب سراغ ندارید ؟!&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_razz.gif" alt=":P" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2214" style="border: 0px;"></b><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2160" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><u>غمگینم</u><br>ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﻗﯿﻘﻪ ۹۰ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ . . .<br>ﻭﻟﯽ ﻣﺴﯽ گند زد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺶ&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2312" style="border: 0px;"></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2160" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">از یارو میپرسن راسته که میگن شما اول فحش میدین بعدا سوال میکنین ؟<br>یارو میگه : گ*وه خورده ، کی گفته ؟&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2336" style="border: 0px;"></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2335" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">هیچ وقت زنها را دست کم نگیرید…<br>تنها موجوداتی هستند که<br>بچه را تبدیل به مرد…<br>و مرد را تبدیل به بچه می کنند !</b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2335" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">پشت هر آدم موفقی، اینترنت قطع شده وجود داره&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2361" style="border: 0px;"></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2190" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">خدایا<br>بهم قیافه که ندادی !<br>پولم که ندادی !<br>لطفاً با ذکر مثال ، علت خلقت مرا در دو سطر توضیح دهید<br>با تشکر&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2379" style="border: 0px;"></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2165" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﭼﯽ ﻣﯿﭽﺴﺒﻪ؟<br>ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺖ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯽ؛<br>ﻭﻗﺘﯽ&nbsp;<a rel="nofollow" title="متن قشنگ" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; background: rgba(0, 0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">ﻗﺸﻨﮓ</span></a>&nbsp;ﯾﺦ ﮐﺮﺩ و ﻟﭙﺎﺵ ﮔﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ،<br>ﺑﺎ ﮐﺶ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﭙﺎﺵ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻤﯿﺮﻩ&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2385" style="border: 0px;"><br>ﺩﮐﺘﺮﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻯ !</b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2400" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2399" style="font-size: 10pt;">چرا ﻣﻦ&nbsp;<span id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2403"><a rel="nofollow" title="اس ام اس شکست عشقی" target="_blank" href="http://salijoon.ws/" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2402" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(25, 106, 212); outline: none; background: rgba(0, 0, 0, 0);"><span id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2401" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ</span></a></span>&nbsp;ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ؟<br>ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ عشقیه ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﯾﻦ !!<br>ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ آﺩﻡ ﻫﻢ ﺭﺣﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ، ﻭﺍﻗﻌﺎ که !</font></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 10pt;"><br></font></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2400" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2399" style="font-size: 10pt;">بعضی از این دخدراااا تو ﺧﻮﻧﻪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿﺪﻥ&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2417" style="border: 0px;"><br>ﺍﻣﺎ بیرون ﺗﻮ ﻣﻠﻊ ﻋﺎﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭼﯿﭙﺲ ﻧﺎﺯﮐﻮ،<br>ﺑﺎ ۸تا ﮔﺎﺯﻭ ۲تا ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ۳ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﻼﺝ و ۴بار خاموش کردن ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ !</font></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 10pt;"><br></font></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2420" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">جی ال ایکس گوشی ۳ سیم کارته داده!<br>کم کم یه خشاب میده میگه با سیم کارت پُرش کنید بزنید به گوشی&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2421" style="border: 0px;"></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2420" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">تا حالا “خودکار” رو از آخر به اول خوندی؟!<br>راکدوخ …<br>معنی نداد نمیدونم چه مرگشه …&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2432" style="border: 0px;"><br>گفتم شاید بشه ازش یه نکته اخلاقی درآورد که نشد …<br>ببخشید وقتتون رو گرفتم&nbsp;<img src="http://salijoon.info/mail93/930501/tnz/icon_neutral.gif" alt=":|" class="yiv8864804359wp-smiley" id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2433" style="border: 0px;"><br></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2486" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">ﺭﻭﺯی ﺟﻮاﻧکی اﺯ شیخی ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻨﻘﺪﺭ ﺑﺮای ﭘﻮﻝ<br>ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭا می ﺁﺯاﺭﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪی ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ؟<br>ﺷﻴﺦ ﻗﻮطی ﻛﺒریتی اﺯ ﺟﻴﺐ ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﺳﻪ ﻧﺦ ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺭا ﮔﺮﻓﺖ<br>و ﺩﻭ ﻧﺦ ﺁﻥ ﺭا ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻮطی ﻧﻬﺎﺩ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻧﺦ ﺭا ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩ<br>ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻛﻪ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰی ﺩاشت<br>ﻻی ﺩﻧﺪاﻥ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩ و ﮔﻔﺖ :<br>ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻢ !</b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b id="yui_3_16_0_1_1406153174060_2486" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;">جواد خیابانی در بازی فرانسه و سوییس:<br>- جالبه کلاه هواداران شبیه پنیر سوییسی سوراخ سوراخه،<br>حالا باید دید تیمشون هم اینطور میشه؟!<br>- کریم بنزما لقمه رو جوید و در دهان ماتیودی گذاشت اونم به خوبی قورتش داد!<br>- بازیکن شماره ۶ نقش موثری در قهرمانی دوسال آینده پاریسن ژرمن داشته!<br>- لباس فرانسوی ها در جام جهانی ۱۹۵۸ این رنگی بود ولی سرمه ای بود!<br>- فرانسه تو جام ۸۴ همه رو از دم تیغ شکست داد!<br>- سوئیس چه بینواست امشب!</b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div><div><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><br></b></div> text/html 2014-07-18T18:35:03+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد افتخار ایران و ایرانی http://jokestan3.mihanblog.com/post/980 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1392/4/2/294275_933.jpg" alt=""> text/html 2014-07-18T01:36:45+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد عکس های بامزه وطنی http://jokestan3.mihanblog.com/post/979 <font size="2">ادامه نشه فراموش</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail93/930418/tanzzz/313467_906.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail93/930418/tanzzz/313468_656.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-18T01:27:24+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد جکستان75 http://jokestan3.mihanblog.com/post/978 <p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19602" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19719" style="font-weight: 700;">بخوانید خیلی قشنگه</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19689" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19691" style="font-weight: 700;">دختر : خاهش میکنم تنهام نذار من بدون تو میمیرم</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19665" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">پسر : همه چی بین ما تموم شدس</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19664" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">دختر:چرا باهام اینکارو میکنی؟</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19674" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">پسر : من کس دیگه ای رو دوس دارم</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19666" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">پسر گوشی رو قطع کرد</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19663" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19662" style="font-weight: 700;">دخترک گوشی را بروی تخت پرت کرد و زار زار گریه کرد به سراغ کامپیوترش رفت همینطور به صفحه کامپیوترش که عکس پسر را گذاشته بود خیره ماند همچنان گریه میکرد بسراغ گوشی خود رفت و به پسر پیام داد :وقتی تمام قصه هات هوس بود برای من نفس بود من خودمو میکشم خدافظ پیام درست در ساعت ۳:۳۵ دقیقه نیمه شب برای پسر ارسال شد دختر به سوی پنجره اتاقش رفت و خود را به پایین پرت کرد</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19667" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19672" style="font-weight: 700;">صبح روز بعد مادر دختر طبق عادت هر روز به اتاق دختر رفت تا او را بیدار کند وارد اتاق شد کسی را ندید فقط چراغ گوشی دخترک که مدام زنگ میخورد نظر مادر را جلب کرد مادر گوشی را برداشت پیام پسرک را که درست در ساعت ۳:۳۷ دقیقه ارسال شده بود خواند: عزیزم عشقم ببخشید شوخی کردم خاهش میکنم جواب بده فقط یه فرصت دیگه بهم بده مادرب سوی پنجره اتاق رفت درحالیکه گریه میکرد</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19668" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19670" style="font-weight: 700;">ناگهان دختر را دید که کلیپسش به بند رخت همسایه گیرکرده او را بالا کشاند</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19673" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19688" style="font-weight: 700;">آری آن دو هنوز هم باهم دوست هستن</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19680" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19686" style="font-weight: 700;">کلید اسرار این قسمت کلیپس</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19680" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19727" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19749" style="font-weight: 700;"><span lang="fa">گفتگو</span>ﯼ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯼ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺩﺧﺪﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ :</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19731" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19733" style="font-weight: 700;">ﺍﻭﻟﯽ : ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮﻣﻮﻥ ﻗﺒﻼً ﺩﺳﺘﺶ ﺗﻮﻣﻮﺭ</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19737" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19746" style="font-weight: 700;">ﺩﺍﺷﺘﻪ !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19738" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19740" style="font-weight: 700;">ﺩﻭﻣﯽ : ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻣﻐﺰﯼ ؟ !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19741" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19743" style="font-weight: 700;">ﺍﻭﻟﯽ : ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻢ ، ﺍﻭﻧﺸﻮ ﻧﮕﻔﺖ !</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19741" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19798" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19797" style="font-weight: 700;">عزرائیل به جنتى:</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19786" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19795" style="font-weight: 700;">تو حاضرى واسه عشقمون چکار کنى؟؟؟؟؟</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19785" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19793" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19787" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19790" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19789" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19788" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19800" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19801" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19791" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">جنتى: پدر سگ بگذار حواسم به رانندگیم باشه گولم نزن…</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19870" style="font-weight: 700;">کنترل تلویزیون ما به درجه ای از عرفان رسیده که حتی اگه باتری هاشو دربیاری ولی بزنی پشتش بازم کار میکنه</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19899" style="font-weight: 700;">اون دسته از افرادی که بغل تختشون پریز برق و کلید چراغ رو دارن اینا همون بنده های خاص و نظر کرده خدا هستن ببین کی دارم میگم</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19918" style="font-weight: 700;">مورد داشتیم خدا موقع خلقت طرف حال نداشته رو صورتش کار کنه گفته بیا این سوییچ پورشه رو بگیر برو حال کن</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19947" style="font-weight: 700;">بچه که بودیم بازی گوشی میکردیم الان که بزرگ شدیم فرقی نکرده فقط بر عکس شده گوشی بازی میکنیم…</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19792" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19952" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19959" style="font-weight: 700;">همه دارن برای رفتن خانومها به استادیوم تلاش میکنن</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19951" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19950" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19971" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19969" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19972" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19973" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19968" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19960" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">.</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19961" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19963" style="font-weight: 700;">.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">ولی هیچکس برای ما مردا که دوس داریم بریم استخر زنونه فعالیتی نمیکنه!</span></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">والا…</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19966" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19965" style="font-weight: 700;">بعدش میان حرف از حقوق مساوی زن و مرد میزنن</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19966" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_19966" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></p> text/html 2014-07-18T01:20:39+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد اسکولاری میهمان ویژه امشب برنامه ماه عسل http://jokestan3.mihanblog.com/post/977 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail93/930421/322434_367.jpg" alt=""> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail93/930421/322438_306.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-18T01:04:16+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد مجسمه سازی با هندوانه... http://jokestan3.mihanblog.com/post/976 <font size="2">ادامه نشه فراموش</font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.ws/mail93/930423/hendavane/064PLDx484.jpg" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.ws/mail93/930423/hendavane/3JQvsQVJ8Z.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-17T23:18:48+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد ارابه مرگ! http://jokestan3.mihanblog.com/post/975 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail93/930425/camelpride20.jpg" alt=""> <div><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2904" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2974" style="font-weight: 700;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2973"><font color="#333333">شتر زنده مونده، اما پراید….</font></span></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2901" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><font color="#333333">&nbsp;</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2885" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2884" style="font-weight: 700;"><font color="#333333">اطلاعی از سرنشین های نگون بخت پراید در دست نیست</font></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2905" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2906" style="font-weight: 700;"><font color="#333333">اون وقت مدیر عامل سایپا در اومده میگه؛</font></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2907" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2908" style="font-weight: 700;"><font color="#333333">مشکلی با آزاد سازی واردات خودرو نداریم، زیرا هیچ خودروی خارجی قابلیت رقابت با پراید و تیبا را ندارد…</font></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2899" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><font color="#333333">&nbsp;</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2975" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: right;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2977" style="font-weight: 700;"><span id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2976"><font color="#333333">بعد از سه دهه درجا زدن علیرغم همه حمایت های انحصاری که از صنعت خودرو داخلی شده است به نظر میرسد ایرانی شایستگی سوار شدن خودرو های روز و برتر دنیا را نداشته و بجرم حمایت از خودرو داخلی بین مرگ احتمالی و شترسواری یکی را باید انتخاب کند این فقط یک انتقاد دوستانست</font></span></span></p></div> text/html 2014-07-17T23:08:53+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد جکستان 74 http://jokestan3.mihanblog.com/post/974 <p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2051" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2052">ماه رمضون موقع نهار تازه متوجه میشی تمام اطرافیانت مریض احوالن</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2053" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2057">یکی ناراحتی معده داره یکی مشکل قلبی یکی بیماری کلیوی</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2058" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">خیلی ناراحت کننده اس !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2058" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2058" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 24.700000762939453px; background-color: rgb(247, 247, 247);">تازه ﻣﻮﺭﺩ ﺩاﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻟﻘﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺤﺮﻱ ﺭﻭ اﻳﻴﻴﻴﻴﻨﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ اﺫاﻥ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺭﺩﻩ</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 24.700000762939453px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 24.700000762939453px; background-color: rgb(247, 247, 247);">ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ اﺯ ﺧﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﭼﻚ ﻛﺮﺩﻥ!!</span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2058" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 24.700000762939453px; background-color: rgb(247, 247, 247);"><br></span></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2133" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2132">ﻃﺮﻑ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﺪﻧﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﺍﻫﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰ ﻣﻐﺰﻡ !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2134" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ؟</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2121" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2136">ﻣﯿﮕﻪ : ﻋﮑﺴﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﻮﺷﻪ !!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2121" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2172" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2176">اَلا سَلا چیست ؟</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2170" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2174">منم اگه لبامو به اندازه لب شتر پروتـز میکردم</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2173" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2179">بجای “الو سلام” اینو میگفتم !!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2173" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2225" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2226">بعضی دخترا با مسواک قهرن ، بعد رژ قرمز هم میزنن</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2224" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2228">وقتی که میخندن آدم یاد پرچم اسپانیا میفته !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2224" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2268" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2271">انواع شکست از نگاه دخترها:</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2272" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2273">شکست عشقی : مهربون ترین دوست پسرش ولش کنه !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2274" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2275">شکست اجتماعی : خوش برخورد ترین دوست پسرش ولش کنه !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2276" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2277">شکست اقتـصادی : پولدار ترین دوست پسرش ولش کنه !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2278" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2279">شکست سیاسی : عاقل ترین دوست پسرش ولش کنه !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2280" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2281">سونامی : همه ی دوست پسراش یهویی ولش کنن !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2280" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2295" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2296">از اونجاکه غیبت کردن حرومه و پشت سر مردم نباید حرف زد</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2302" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2304">نتیجه میگیریم که:</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2301" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">درس تاریخ حرام و خواندن آن گناه دارد !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2301" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2300" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2320">آدم باید روزی 8 ساعت بخوابه!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2299" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2322">نه برای سلامتی خودش…!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2297" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2319">برای سلامتی باطری گوشیش</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2297" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2359" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2360">ﻫﻤﮕﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻫﺴﺘﻴﻢ…</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2362" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2363">ﺩﻳﮕﻪ ﻳﮑﻤﯽ ﮐﺮﻡ ﺭﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺭﻩ !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2362" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2391" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2393">ﯾﺎﺭﻭ ﺷﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ TV ﻣﯿﺪﯾﺪﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺁﺏ ﺳﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2394" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2395">ﺯﻧﺶ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭼﻪ ﺷﺪﻩ؟</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2396" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2397">ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭽﯽ عزیزم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭ ﺑﺨﻮﺍﺏ</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2396" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2418" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2419">وقتى با یه نفر خوشحالى !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2420" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2422">در نظر بگیر با دونفر دیگه چقد خوشحالی !!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2423" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">سه نفر که دیگه که اووووفف !!!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2423" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2443" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2449">اعتماد کردن به بعضیا تو این دنیا</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2447" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2448">مثل فتح کردن قله اورست با دمپایی ابری میمونه !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2447" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2773" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2772">یه گوشی جدید خریدم تا روشنش کردم پیام داد:</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2774" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">ابتدا زبان خود را وارد کنید</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2776" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2775">منم زبونمو به زور از پشت باتری کردم تو …</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2777" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2811">هیچی دیگه گوشیم سوخت!!!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2778" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2779">خواستم بگم الکی گول این حرفا رو نخورید</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2778" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2860" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2861">پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید؛</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2858" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2859">برای دختر سوال بود که اگر او مرا دوست دارد،</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2856" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2857">پس چرا پا پیش نمیگذارد و با پدرم صحبت نمیکند ؟!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2854" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2855">درست است که ماشین پسرک قدیمی بود،</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2852" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2853">ولی برای دخترک عشق و محبت مهمتر بود!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2841" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2842">روزها و ماه ها به همین منوال گذشت و دخترک بسیار کنجکاو شده بود،</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2840" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2839">روزی دل خود را قرص کرد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند…</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2850" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2851">از او پرسید ۶ماه است که تو کنار منزل ما می ایستی و مرا میپایی،</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2844" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2845">وقتی ماشینت را میبینم ضربان قلبم تندتر میشود و…</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2843" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2849">هدف تو چیست؟!</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2846" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2847">پسر گفت: وای فای خونتون پسورد نداره . . !</font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2846" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p><p id="yui_3_16_0_1_1405638493901_2846" style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2"><br></font></p> text/html 2014-07-17T22:30:32+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد من برگشتم http://jokestan3.mihanblog.com/post/973 <font size="3">سلام بر دوستان جان خوب هستین؟</font><div><font size="3">ببخشید واسه غیبت طولانی مدتم اخه خیلی کار داشتم ولی الان برگشنم و میخوام با کمک شما مثل قبل بازذیذ رو به بالای 2000 ببریم و جایگاه اولمون رو پس بگیریم خب هستید و کمکم میکنید؟</font></div> text/html 2014-03-21T18:29:03+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد سال نو مبارک http://jokestan3.mihanblog.com/post/972 <font size="3">سلام دوستان عزیز خوب هستین سال نو بر همه شما عزیزان مبارک امیدوارم امسال به هرچی میخواین برسید شرمنده که دیگه پست نمیزارم دانشگاه و هزار بدبختییییی...... </font> text/html 2014-01-18T19:15:19+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد :))) http://jokestan3.mihanblog.com/post/971 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-78.jpg" alt=""> text/html 2014-01-18T19:13:17+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد به این میگن مرد ! http://jokestan3.mihanblog.com/post/970 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-69.jpg" alt=""> text/html 2014-01-18T19:11:43+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد طرح ابتکاری لیوان ! http://jokestan3.mihanblog.com/post/969 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-57.jpg" alt=""> text/html 2014-01-18T19:09:36+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد هنرنمایی … ! http://jokestan3.mihanblog.com/post/968 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-45.jpg" alt=""> text/html 2014-01-18T19:05:54+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد ننه گریه!!! http://jokestan3.mihanblog.com/post/967 <font size="2">اخرین عکسای ننه گربه رو میبینید...!!!!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-14.jpg" alt=""></div> text/html 2014-01-18T19:03:52+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد بدون شرحح! http://jokestan3.mihanblog.com/post/966 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-08.jpg" alt=""> text/html 2014-01-18T19:00:52+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد زندگیتون همیشه شاد http://jokestan3.mihanblog.com/post/965 <p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3487" style="text-align: right; padding: 15px 0px 3px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3489" style="font-weight: 700;">هرچند اعتقادی به این مزخرفات ندارم !</span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3486" style="text-align: right; padding: 15px 0px 3px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span style="font-weight: 700;">ولی</span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3482" style="text-align: right; padding: 15px 0px 3px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px;"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3481" style="font-weight: 700;">امیدوارم فال قهوتون از اول به اینصورت باشه …</span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3482" style="padding: 15px 0px 3px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/921025/tanz/ax-khandedar-radsms-02.jpg" alt=""></p> text/html 2014-01-18T18:51:30+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد جکستان74 http://jokestan3.mihanblog.com/post/964 <p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2862" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2864"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2863">همهٔ رابطه‌ها</font></font></p><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2860" style="font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: center;"><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2859" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2861">با جملهٔ : تو با بقیه فرق داری شروع میشه !</font></p></font><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2856" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2858"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2857">با جمله : تو هم مثل بقیه ای تمام میشه !</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2892" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2"><br></font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2892" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2894"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2893">آرزویم در سال 2014 اینه که</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2890" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2891">آرزوهای سال 2013م براورده بشه</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2887" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2889">که سال 2012 آرزو کرده بودم</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2887" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.9; text-align: center;">چون 2011 برآورده نشده بود آرزوهای سال های پیشم …!</span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2887" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.9; text-align: center;"><br></span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2962" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2965"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2964">پشت در دسشویی نوشته بود:</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2887" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" style="font-size: 14px; font-weight: normal; line-height: 25px; text-align: center;"></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2960" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2">فکر نکن، عمل کن… مردم پشت در منتظرن!</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2960" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2"><br></font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3051" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3067"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3066">از خوبی های الویه اینکه که:</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3063" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3065">اگه بخوری بعد بالا بیاریش چیزی رو از دست ندادی.</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_2960" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3064" style="font-weight: normal; line-height: 25px;"></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3060" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3062"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3061">میتونی جمع ش کنی بزاری یخچال فردا شب شام بخوریش</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/31.gif" style="font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif" style="font-size: 11px;"></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3060" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><br></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3082" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3084"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3083">به بعضیا باید گفت :</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3095" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3097">بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . .</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3060" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; text-align: center; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3096" style="font-weight: normal; line-height: 25px;"></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3094" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3093"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3092">یــه بــار ” آدم ” بـــاش</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3094" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2"><br></font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3177" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3179"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3178">رفتم دکتر میگم سِک سِکَم بند نمی یاد ‫</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3180" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3182">یه دخدر بدون آرایش نشونم داد ‫ از ترس سِک سِکم بند اومد ‫</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3180" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: 1.9; text-align: center;">اما الان از ترس خابم نمیبره</span></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3183" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2"><br></font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3407" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3410"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3409">از وقتیکه معین سیبیل هاش رو زده</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3404" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3406">تنها کسى که تو سنگر سیبیل باقى مونده شهرام صولتیه</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3183" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3405" style="font-weight: normal; line-height: 25px; text-align: center;"></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3401" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3403"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3402">که اونم تنها کاربرد سیبیلاش اینه که با شهره اشتباه نگیرنش !</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3401" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2"><br></font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3338" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3422"><font size="2" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3421">اینایی که تو شروع صحبتاشون میگن فضولی نباشه ها …</font></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3423" style="padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font size="2">اینا عادمای ترسناکین</font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3401" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma" id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3424" style="font-weight: normal; line-height: 25px; text-align: center;"></font></p><p id="yui_3_13_0_ym1_1_1390070660084_3425" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; clear: both; overflow: hidden; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.9; vertical-align: baseline; border: 0px none;"><font face="Tahoma"><font size="2">چون به کمتر از شماره شناسنامه مامان باباتون راضی نمیشن</font></font></p> text/html 2014-01-18T18:47:03+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد شرمدم شدیییید!!!! http://jokestan3.mihanblog.com/post/963 <font size="2">سلام دوستان عزیزم وقعا شرمندم به خاطر اینکه اصن اپدیت نکردم دیکه دانشگاه نمیزاره شرمندم واقعا &nbsp;به بزرگی خودتون ببخشید</font> text/html 2013-12-24T18:50:34+01:00 jokestan3.mihanblog.com عماد عکس های جالب و خنده دار زمستانی http://jokestan3.mihanblog.com/post/962 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/920930/zemestan/some_wet_and_wintery_fun_01.jpg" alt=""> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://salijoon.info/mail92/920930/zemestan/some_wet_and_wintery_fun_02.jpg" alt=""></div>